Október - mesiac úcty k starším: vystúpenie ZŠ Mlynská Stropkov

Október - mesiac úcty k starším: vystúpenie ZŠ Mlynská Stropkov

Vrámci Mesiaca úcty k starším nás navštívili deti zo ZŠ Mlynská v Stropkove s bohatým programom plným veselých scénok, tančekov a pesničiek. Ďakujeme veľmi krásne, boli ste skvelí:-)

streda, október 25, 2023