Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféry

Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféryVitajte na stránkach Nový Domov Stropkov

Nový Domov je súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Cieľom Nového Domova je zabezpečiť každému svojmu klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí, potrieb a vytvoriť pocit bezpečia v ich novom domove, ako i uľahčiť im adaptáciu a zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.


ĎAKUJEME 2%

 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov

Aktuálne akcie

 • Zákaz návštev

  Vážení príbuzní, vzhľadom na výskyt ochorenia Covid 19 v našom zariadení máme dočasne zakázané...  

 • Vystúpenie detí z CZŠ v Stropkove a z Domčeka

  Oslavy mesiaca úcty k starším pokračovali omšou a krásnym vystúpením detí z cirkevnej ZŠ v...  

 • Interaktívny workshop - výroba vankúšikov

  Naši klienti sa zapojili do výroby úžitkových predmetov- vankúšiky, podhlavníky, hračky vrámci...