Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféry

Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféryVitajte na stránkach Nový Domov Stropkov

Nový Domov je súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Cieľom Nového Domova je zabezpečiť každému svojmu klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí, potrieb a vytvoriť pocit bezpečia v ich novom domove, ako i uľahčiť im adaptáciu a zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.


ĎAKUJEME 2%

 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov

Aktuálne akcie

 • Spoločná svätá omša

  Dobrovoľnícky týždeň s deťmi zo ZŠ Konštantínová sme zavŕšili spoločnou svätou omšou. Deti mali...  

 • Pozvanie na Deň matiek do školy

  Týždeň dobrovoľníctva pokračoval pozvaním našich klientov na vystúpenie ku dňu matiek v škole....  

 • Týždeň dobrovoľníctva

  ZŠ Konštantínová sa zapojila do týždňa dobrovoľníctva a my sa tešíme, že si vybrali naše...