Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféry

Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféryVitajte na stránkach Nový Domov Stropkov

Nový Domov je súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Cieľom Nového Domova je zabezpečiť každému svojmu klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí, potrieb a vytvoriť pocit bezpečia v ich novom domove, ako i uľahčiť im adaptáciu a zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.


ĎAKUJEME 2%

 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov

Aktuálne akcie

 • Zavítal k nám Mikuláš:-)

  Prišiel medzi nás Mikuláš spolu s deťmi zo ZŠ Cirkevnej a priniesol nám bohaté balíčky:-) Chceme...  

 • Vystúpenie deti a ďalšie aktivity

  Žiaci zo ZŠ Mlynská pripravili pre našich klientov krásne vystúpenie, všetci sa výborne zabávali...  

 • Duchovné a voľnočasové aktivity

  Účasťou na svätej liturgii v greckokatolíckom chráme Vasiľa Hopku sme zavŕšili tohoročnú púť po...